בוקר של תורה לכל אישה, שבלימוד חפצה. בוקר מתנה לעצמך, מתנה לכל השבוע, כל שבוע.