יום עיון בין המיצרים

יום לימוד על חורבן ובניין

אורות עציון
ג' אב תשע"ט