תוכנית אלול

מוזמנת לחודש של התעלות -תוכנית אלול במדרשת אורות עציון

מה חדש
י"ז תמוז תשפ"ג