שיעור  ירושלמי עם בת אל אמונה

מהאשה שבתנ"ך אל האישה שבך" שבע נביאות ונביעה אחת. סדרת שיעורים ירושלמית עם בת אל אמונה

המושבה הגרמנית, ירושלים
ח' חשון תש"פ