ערב התעוררות לקראת ראש השנה

מדרשת אורות עציון- גבעת וושינגטון
כ"ד אלול תשע"ט