מפגש בוגרות מוצש לך לך

גבעת וושינגטון
י"א חשון תש"פ