זמן חורף #5

תוך כדי מבחנים? בואי לנשום. מוצ"ש בבית הרב דרוקמן. בתכנית שיעור עם הרב הרניק ואחריו שו"ת עם מו"ר הרב דרוקמן

בית הרב דרוקמן מרכז שפירא
ד' אדר תשע"ט