זמן חורף #2

רגע לפני שחנוכה מגיע, מוזמנת לערב לימוד וניגון לבוגרות. הכנה למפגש עם נרות חנוכה עם הרב הדס ורות הופמן ושיעור מיוחד לחנוכה עם הרב הרניק.

מדרשה
כ"ג כסלו תשע"ט