פירורי היבטים "קורח"
אם שבת שעברה עברנו בין דפי העיתונות, ונחשפנו למנה גדושה של fake news  ועיצוב דעת הקהל, הרי שהשבת, אנו מוזמנים לסרט...
"הַפְּלִישָה אֶל הַקְדוּשָה"
שחקן ראשי:קורח בן יצהר בן     
                 קהת בן לוי ... 
במאי: דתן בן אליאב בן ראובן... 
מפיק: אבירם בן אליאב בן ראובן... 
מעניין, רשימת יחוס כל כך ארוכה, ולא יחסוה, ליעקב?!
אולי רמז לכך, שזו, לא יצירה ישראלית אמיתית...  
קדושה, איננה עניין מבויים!
 אי אפשר לרכוש בה תפקידים, גם לא המוכשרים, גם לא מקורבים.
אירוע דרמטי, שקורה בעולם, מביא השראה ליוצרים, לעשות עליו סרט... ולעיתים, יוצרי סרטים, רוצים, להביא מהפכה לעולם, בעזרת סרט שיצרו... משה ידע מראש, עם ינסו לעשות מהקדושה, סרט, אם ירצו לעשות מהפכה בעזרתו... העולם אכן יתהפך על יוצריו... על אלו, שמתחלים להאמין שהחיים שהם יצרו, זו המציאות האמיתית... "חיים בסרט"! 
 משה הראה, על מה, באמת, עומדת הבמה, ובדרך היחידה, האפשרית! 
אם אדם שקוע כל כך, בדימיונו, מבלי לאמר לעצמו: "אני מדמיין, משמע אני קיים... " ומבלי לשאול מהו "הקיים". אדרבה, אומר הוא לעצמו: "דימיוני, הוא האני" "חלומי, הוא  חיי..." יבוא בעל החלומות... ותתודע המציאות שקודמת לכל דמיון ... "כי קדוש אני" "קדוש, לעולם קיים..." "כי עם קדוש אתה, לה' אלוקיך..." החיים,  אינם משחק... גם לאלו שמשחק, הוא ָדרך חייהם... ובחיים של, אמת! להיות נאמן! זה התפקיד הראשי...