מכירים את הביטוי: "אלף פעמים! אמרתי לך...." שתמיד נאמר בטוֹן, זועם / מתוסכל!?
פרשת ניצבים, אכן יכולה להתהדר בכך, שאלף פעמים נאמרה לנו...!
המילה הפשוטה כל כך: "כי".
הפעם ה 1000, שמילה זו מופיעה בתורה, פותחת את פרשת ניצבים. "לא אתכם לבדכם אנוכי כורת את ברית הזאת... כי את אשר ישנו פה, עמנו עומד היום לפני ה' אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום."
לא אִתכם, אלא (כי), עם כ-ו-ל-כ-ם... "
שנים עשר פעם מופיעה מילה זו בפרשה. כמניין בני יעקב וחודשי השנה.
יכול אני לאמר, שתשומת הלב היתרה למילה 'כי' בפרשה, תזכה אותה בשם ראוי לתוכנה. "ניצבים, ללא תנאי!" למרות ה'כי':
"כי בשרירות לבי אלך"
"כי אז יעשן אף ה'... "
"כי אבוד תאבדון..."
הרי יש כנגדן:
"כי ישוב ה' לשוש..."
"כי תשמע בקול ה'..."
"כי תשוב אל ה'..."
עוד 4 איזכורים, המתארים מצב.
"כי אתם ידעתם את אשר
ישבנו בארץ מצרים..."
"כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה..."
"כי המצווה הזאת
לא נפלאת היא ממך..."
"כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובללבך, לעשותו".
יש לפנינו עוד שני איזכורי 'כי', הראשון, והאחרון, שעוטפים את הפרשה כולה.
"כי את אשר ישנו פה ... ואשר איננו פה, עמנו היום" (אך יהיה עמנו מחר... ולאחר מחר...)
והאחרון: "כי הוא חייך ואורך ימיך..."
הברית עם כל נשמות ישראל, אף עם אלו שטרם, הופיעו בפועל, מתאפשרת כבר עתה, "כי הוא חֲיֵיךָ" -- עַם שאלוהים, הוא, חייו... לעולם יהיה ניצב"
מתוך תודעה זו, את מצוות ה' נאהב, וראש השנה, הבא עלינו לטובה, חדוות ה'! תהיה לנו, למעיין לא אכזב, ודיננו יכתב לאלתר: 'לא חייב'...
כי 'הוא' חייו...
"ה', הוא האלוהים"
"אלוהים חיים ומלך עולם" "יאמר כל אשר נשמה באפו, ה' אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה..."