פירורי היבטים "מסעי"
נוהג שבעולם, לֹאמַר: "ההחלטה החשובה ביותר היא, עם מי להנשא..." ועם קבלת החלטה כזו, מסתיים ספר במדבר.
"לטוב בעיניהם, תהיינה לנשים..." "אין אישה מתקדשת, אלא לרצונה..." ניתן ללמוד זאת, מפסוק זה. אך משונה הנוסח, "בעיניהם" היה ראוי לכתוב כפי שנכתב במגילת אסתר: "להבזות בעליהן בעיניהן..." כך כאן: "לטוב בעיניהן" למה שינה הכתוב, משפת המִגְדַר? דוגמה הפוכה לכך, יש במגילת רות. "העוד לי בנים במעי, והיו לכם לאנשים... הלהֵן תשַֹבֵּרנה הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש?!" נראה להסביר, שהשיוך המגדרי, נתון, לנקודת הרצון.
אצל בנות צלופחד,
(כולן, רווקות מעל, וסביבות גיל 40) לאחר שזכו בחלוקת נחלות עצומות, עם דודיהן, נהיו לפתע "טובות בעיניהם" של חתנים... לכן מזהירן הכתוב לשים לב, ו'לראות להם בעינים' מה יש שם ברצון להתחתן... כל אחת תבחן איך היא משתקפת בעין החתן, "בעיניהם". לראות את עצמן, בעיניהם.
ואילו אצל נעמי, זה הפוך... "אתן כל כך רוצות להתחתן, עם זרע המלוכה הישראלית, שזו רק, משאלת לב, גם אם יהיו לי בנים, הלהן,
(ולא, להם) תעגנה?! הבנים הלא קיימים, הללו, נמצאים רק בדמיון, אני רואה אותם בלבבות שלכן..." מזהירה אותן נעמי מלשגות בהזייה. יהי רצון שנצא מן המיצרים בשמועות טובות, בשורות טובות והחלטות נכונות! חזק חזק ונתחזק.