פירורי היבטים מטות-מסעי

כמה פעמים שמעתי, "ככה מבקשים...?!" ?
צריך לדעת, לא רק, מה לבקש, אלא גם איך! וממי...
לבוא אל משה, בנימוס ובבקשת מציאת חן... "אם מצאנו חן בעיניך, יֻתַּן את הארץ הזאת, לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן" משה נחרד, לשמע הבקשה! הוא, עצמו, מתפלל, מתחנן... "אעברה נא ואראה, את הארץ..." ותשובת ה', "רב לך, על תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה, כי לא תעבור את הירדן...!"
והנה, הם באים עם בקשה הגיונית, מובנת מאיליה... להשאר "בארץ המקנה" עם המקנה העצום...!
"ההגיון" הוא מה שמכאיב למשה! "אל תעבירנו את הירדן..." הרצון להשאר כאן, יש בו 'אמירה': "איזה טוב ה', נתן לנו שטח מִחְייה מתאים לנו בדיוק... פלא פלאות..." דהיינו, "לעשות רצוננו, ה' חפצת..." ואילו, הרצון של משה לעבור! הוא "לעשות רצונך חפצתי!"
"שתי גדות לירדן..."
הפער בין הבקשות, הוא פער, כל כך קיצוני, שרק דבר אחד יכול לגשר בין שני חלקי הירדן, בין שתי הבקשות...
"...נחלץ חושים, לפני בני ישראל, עד אשר אם הביאֹנֻם, אל מקומם...".
משה רואה את ה"גשר" שהם מציעים לבנות... ושוב, נחרד! זיהוי הבעיה ניכר עתה היטב... מטרת הגשר היא, ששני חלקי הירדן יהיו מחוברים, שזה יפה! אך התפיסה הבסיסת רעועה! בני גד וראובן נשארים עם אותה מחשבה ה' נתן לנו ארץ שמתאימה לנו, ונותן לאחינו ארץ שמתאימה להם, נעזור להם כדי שיהיה לנו את שלנו, והרי גם להם יתן כמו שנתן לנו...
לכן משה מתקן מיד את יסוד הגשר, אל תעבירו בו את תפיסתכם לצד השני, אדרבה, תביאו את הצד השני... שבגללו אני מתחנן לעבור, אפילו רק כדי לראות... אליכם...
"אם תעשון את הדבר הזה..."
לא כמו שאמרתם, אתם, אלא למטרה אחרת, הפוכה ממה שאמרתם, "אם תחלצו לפני ה' למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן, לפני ה' ! עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני ה', והייתם נקיים מה' ומישראל..." רק כך, הגשר שהצעתם לבנות, לא יעשה נזק ולא יהיה מסוכן! אדרבה, "והייתה הארץ הזאת! לכם לאחוזה לפני ה'!" אם כך תנהגו בשינוי מוחלט של ההסתכלות, לא לראות ב'מעשה האלוהי' את הרווח והתועלת, לעצמכם, ועוד להגיד, נדאג שלכולם יצא מזה רווח, כי נפתור אותם משירות... וכל כיוצא בזה ... אלא, ראו, מה אתם עושים! לכבודו של ה'.
כי במעשים כאלו לשמו, יתגלה, שגם המחשבה התועלתית שלכם, וסדר החיים שהתעוות כתוצאה מכך, יתוקן. "וארצכם" היינו תפיסת הקיום שלכם, המתחילה מכלכלה נבונה, והגיון, לא תשאר משאת הנפש.
אלא "והיתה הארץ 'הזאת לכם'! לאחוזה לפני ה'!"
הלוואי ואצליח לאחוז במחשבה הזאת! בחיים שלי, יותר, מ'מידי פעם'...