"מעבירים הילוך" זה ביטוי מודרני, המוצמד למכונה, שדווקא חוסכת מאיתנו את הצורך ללכת. המילה "הלך" משמשת לא רק לתיאור פעולת הרגלים, לא רק לתיאור מעבר רגלי, ממקום למקום, אלא גם כדימוי לדברים הדומים להליכה הפיזית, ומבטא:
א. יצירת שינוי.
ב. שאיפה ליעד.
ג. הצלחה.

עד אברהם, הפּוֹעַל 'הלך', שימש להתהלכות "ויתהלך חנוך את האלוהים"
"את האלוהים התהלך נח" אמנם הליכה, אך, על דעת עצמם! אמנם התנהלות המצביעה על הרצון לפעול מתוך קשר עם אלוהים, אך הם לא חיכו לקול אלוהי שיוליך אתם... המילה 'התהלך' מתארת התנהגות כללית, ולא הליכה מכוונת אל יעד מוגדר. צו ההליכה של אברהם, כלל את שתי הבחינות. גם הליכה ליעד, וגם התהלכות "קום והתהלך בארץ לאורכה ולרחבה, כי לך אתננה" "התהלך לפני והיה תמים". את שתי אופני ההליכה אברהם עושה, כי ה' אומר לו. אברהם, משעבד את האנושי, לאלוהי!
חנוך, התהלך ונסק לשמים, נח התהלך ונתגולל באהלו.. איש האדמה חזר להיות.
רק אברהם, מוריד, בסבלנות את הקול מן השמים, כדי להתהלך בארץ... לאורו נלך כולנו.