יעקב אבינו, 'יצא' 'נשא רגליו' 'הלך' 'בא' 'נהג' 'ברח' 'שם פניו'
רק בפרשה הזו, הוא מתחיל 'מסע'! מעניין ביותר, הלוא יעקב יותר מכל אדם אחר נסע, אם כן מדוע רק כעת מתחילה התורה לקרוא למהלכיו, מסע?
הראשון למסעות היה סבו, אברהם. בהשוואה ביניהם, נגלה, שמסע יש, רק בתחומי הארץ. "וילך למסעיו, מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלו בתחילה..."
וכך אצל יעקב. "נסע סוכות..."
"ויסעו, ויהי חתת אלוהים ..."
"ויסעו מבית אל ..."
"ויסע ישראל, ויט אהלו ..."
"ויסע ישראל, וכל אשר לו ויבואו באר שבע..."
נראה שהמילה מסע, מבליטה את עצם ההליכה ולא רק את פעולת העזיבה של מקום אחד, במטרה להגיע למקום אחר. הפעולה הטכנית, תקרא הליכה, יציאה וכו'. אך, כשיש להתבונן בעצם המעבר, משתמש המקרא במילה מסע. אם כן מה יש כעת אצל יעקב שלא היה קודם?
ההצעה הראשונה לצאת למסע, ואף מסע משותף היה רעיון של עשו! "נסעה ונלכה, ואלכה כנגדך..."
מכאן מבין יעקב, שמהלכיו הם בעצם מסעות! עשו הראשון לזהות זאת, ומציע לו לעשות זאת יחדיו. אחרי הנשיקות והחיבוקים,עשו אומר "if you can't beet him join him." כעת יעקב מקפיד יותר על תהלוכותיו, כפי שיקרה גם בעתיד. "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה..." הם יראו את משמעות מסעותינו בהסטוריה ובחיים בינייהם, ומרצונם לנהור אחרינו, נדע להקפיד גם על מהלכינו הפרטיים.