"החלטה גורלית"
"החלטה של רגע"
"החלטה כואבת"
"מחיר ההחלטה, והנכוֹנוּת לְשַלְמָהּ"
כל הסופרלטיבים האלו, ועוד יותר מהם... נמצא בפרשת יצחק, רבקה והברכות.
יש רגעים בחיים, השמורים רק ל'מְהִרֵי החלטה' רבקה, קִבְּלָה כמה וכמה החלטות גורליות! מההתחלה, מהמפגש הראשון, "שְתֶה אדוני..." "התלכי עם האיש הזה? ותאמר: "אלך!"
ליפול, למראה יצחק, ובכל זאת, להכנס לאהל שרה אמו... והגדולה מכולן... "שמע לכל אשר אני מצווה אותך..."
רבקה מבינה, שהמצב שנוצר, הוא הרגע המכריע. יצחק מתכוון לברך מעומק נפשו, את, עשו. אם יכנס יעקוב תחתיו, כל עומק האהבה והרצון, שיש בלב יצחק, לתת לעשו, יחול על ראש יעקוב. "ויתן לך האלוקים..." את המילים הללו, רצתה רבקה לשלול מעשו, בגלל מעשיו.
אך חלילה, שרצון יצחק, שיהיה בְּנוֹ, משרה שכינה במעשה ידיו החומריים כמותו! ילכו לאיבוד... לכן מכניסה את יעקוב, שיקח את 'ידי עשו' "ויהיו ידיו אמונה..." רבקה, היודעת, שברכה מנפשו של יצחק... היא קובעת מציאות שלא תוכל להשתנות! (ראו שמשנה ממה ששמעה, "בעבור תברכך נפשי" לְ: "אברכך,לפני ה'..." ) ואכן יצחק אומר לעשו: "ולךָ, מה איפה אעשה בני...?!" ברכת הנצח, שהונצחה על ראש יעקב לעמוד מעתה, גם בראש העולם החומרי הלאומי, הפוליטי, העסקני... מתגלה בשיאו בדוד המלך... ובשלמה בנו. חלומה/נבואתה של רבקה התגשם! "אדמוני... עם יפה עיניים..." נוחי בשלום, 'אֵם כל ההחלטות' רבקה אימנו האהובה! (ורבקה אוהבת...) באנו חושך לגרש, נדחה אדמון בצל צלמון יקומו לנו רועים שבעה... "זה יכתוב ידו לה' וזה בשם ישראל יכונה..."