פירורי היבטים "שמות

"בֵּסִמָנָא טָבָא"

פעמים מספר, שיתפו אותי זוגות, בהתלבטות, אם להביא עוד ילד לעולם

פעמים, גם נמלכו בי, לגבי קריאת שם לילד/ה.

כשנצבת מולי משפחה כזו, אני מרגיש צורך, "לטבול" בפרשת 'שמות'.

כשכל הבאת ילד לעולם, זו מלחמה, כשכל קריאת שם לילד, זו צעקה ממצוקה, אי אפשר להקל ראש, בקבלת החלטות, בתחומים אלומדהימה אותי, כל פעם מחדש, התנהגות המיילדות העבריות. מפעימה ממש, המחשבה שהן לא רק מלוות תהליך הריון ולידה, אלא מחוללות, ומעודדות את היווצרות התהליך ושימורו

כמה מתבקש, "שסנדלר, לא ילך יחף..." כמה נכון וראוי, שמילָדֶת תלד! ולא סתם תלד, אלא את האחד! השקול כנגד כולם. "שישים רבוא בכרס אחת..." מזכיר לנו המהר"ל, שזו לא הייתה לידה על 'רקע רומנטי' אלא "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי..." מניע  כלל לאומיהשמור ללוחמי תקומה, ללא שיקולים פרטיים, אלא מונעים מתחושת שליחות

"נשים צדקניות

ביטוי מושלם, למילדות של ההסטוריה הישראלית... 

רוב האנשים, חיו בהסטוריה, או בשפה אחרת: "עבר זמנם"!

בודדים, לומדים עליהם, בשעורי הסטוריה

עוד פחות "עושים הסטוריה"... ואילו כאן, ה"על הסטורי" מבצבץ "ותחיינה את הילדים" הן מילדות, שינוי, מילדות מרד, מילדות דור של חירות

על  יראת האלוהים, הזו, מתחילה ההסטוריה שלנו

סוד הנצח ה'על היסטורי' של עמנו. "חיים מן העולם, ועד העולם..." "חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים..." מוטבע בנו משחר ההסטוריה, אִמָהוּת של יראה "ויעש להם בתים..." הלוואי שימשך כך בבתינו...