פירורי היבטים "שופטים"

נראה, שמשה אומר להם לישראל, בנאומו:
"תקבלו את ה'דברים', בתוך מַאֲרַז..."
המארז, הוא, פרשת שופטים. מארז, לרוח הגדולה,
מארז, לאמת ולצדק,
מארז לנבואה,
מארז, לתורה כולה!
המבנה של ספר דברים, והתוכן, מלמדים שכך הדבר.
פרשת שופטים אוגדת בתוכה את כל ה'דברים'...
כידוע, הרב צבי יהודה הכהן
קוק זצ"ל, הראה, שהפרשות,
באות בזוגות...
דברים - ואתחנן
עקב - ראה
שופטים
כי תצא - כי תבוא
ניצבים - וילך
האזינו - וזאת הברכה
בדידותהּ, של פרשת שופטים, מלמדת על ייחודהּ.
יש סוגי אריזות שונות,
אריזה קשיחה, אריזה רכה, אריזה גמישה, ואריזה הרמטית. אופן ניהול החיים, שאחרי גילוי שכינה, חייב להיות מאורגן.
המארזים, בהם החיים הלאומיים מסודרים, ראשי תיבות: מ.ש.כ.ן -
מלך, שופט, כהן, נביא.
השופטים, משמרים את החיים, באריזה קשוחה.
המלך, מארז גמיש, המכיל ומאחד עם שלם!
הכהנים, מארז רך. מעוררי תשובה ומסדרי כפרה ...
הנביאים, מארז הרמטי, דברם יקום לעד... לא יפול דבר.
כך אני בחיי הפשוטים, ראוי להקיף עצמי במארזים דוגמתם.
הלכה ומעשה(שופט),
שליטה עצמית(מלך),
רגש ולב(כהן),
בטחון וחזון(נביא).
הדברים של משה, לאומה, נאמרו בחודש שבט עד ז' אדר, לקראת ראש השנה הלאומי.
נקראים דבריו, ונשמעים, בחודש אב אלול, לקראת ראש השנה בו כל בריות עוברות כבני מרון... הלוואי ואשמע את ציווי הכלל, במו אוזני הפרטיות...