כל פעם, שאני מתבקש ליצור סיסמה לפעילות כלשהי באתר אישי, מציינים בפני, "השתמש באותיות ומספרים..." לא העלתי על דעתי, שגם בתורה זה כך! פרשת ניצבים, שבת אחרונה, של, כל שנה.
הקריאה, הנועלת את השנה, העוברת, משתמשת, בקוד סודי.
אותיות, ה-י-ו-ם והמספרים 4, 9, 13 !
שלוש עשרה פעם, מופיעה המילה "היום" בפרשת ניצבים. 4 מתוכם, חוזר הביטוי, "אשר אנוכי מצווך היום".
ו 9 פעמים, "היום" !
"ניצבים היום..."
"לבבו פונה היום" ... וכו' המספר 9, קשור לראש השנה. (9 ברכות במוסף, 9 קולות התרועה, 9 איזכורי שם ה' בתפילת חנה בהפטרה... ועוד)
שבטי ישראל הינם 13(אחר חלוקת יוסף הבכור, לאפרים ומנשה) ויחד עם זאת, עם א.ח.ד=13 .
'היום'. זהו ראש השנה.
"היום הרת עולם, היום יעמיד למשפט ..." וכן בספר איוב, "ויהי היום, ויתיצבו כל בני האלוהים על ה' למשפט"
"זה היום תחילת מעשיך..."

לא הופתעתי לגלות! שהקוד הזה פותח את התורה כולה, בתיאור, בריאת העולם, שבתחילת ספר בראשית, מופיעה המילה "יום"! 13 פעם...
וכך גם בתפילת מוסף של ראד השנה, אחר כל סדרת תקיעות, אנו אומרים: "היום הרת עולם היום יעמיד למשפט..." אחר מלכויות, אחר זכרונות ואחר שופרות... שש פעמים 'היום'.
בסוף חזרת הש"ץ, מוסיפים בקשה: "היום תאמצנו היום תברכנו היום תגדלנו... וכו'
עוד 7 איזכורים של 'היום'! סך הכל 13. מה הסוד שבקוד?
ראשית, אני מזהה, זהות, בין "עולם" "שנה" "נפש"
או "מקום" "זמן" "אדם" בבריאת עולם נוצר 'מקום' תפילת ראש השנה 'זמן' ופרשת ניצבים 'אדם'!
משולש, המפגיש בין, "זה היום, תחילת מעשיך..." ל "אתם ניצבים כולכם היום..." הוא ראש השנה!
התייצבות איתנה, ונאמנות לקב"ה, נותנת בידי, את קוד הכניסה, לעולם חדש, ללימוד חדש, שנה חדשה. כשהלב שומע, כשהלב נפתח, השמים חדשים. כשהשמים נפתחים... הלב, הלב, מוצא פתחים לכל אתר ואתר, ולאלתר! אפשר להפיץ ולגלות את הקוד... הוא אומנם סודי, אבל אנשים אחים אנחנו... ברכת, שנה טובה ומתוקה.