החלטות קשות מנשֹא!
מעשה חטא העגל, עטוף בהחלטות של רגע, בנסיונות לעכב, במזעור נזקים.
מה שאהרון פועל למטה, משה יצטרך לפעול למעלה.
אהרון מנסה לדחות ולעכב בעד ההתפרצות הַיִצְרִית של עבודה אלילים, וה'חופש' שנטלו לעצמם, בני עמו. ומשה מנסה לדחות את, "פן יפרוץ בם ה'..." את הנהגת מידת הדין...
אהרון מנסה, להלך עימם על פי דרכם... משל היו, בן מלך שנפל לשיגעון, וחשב עצמו לאִינְדִיק... אהרון, כאותו חכם, מנסה לקרקר כמותו, ולכרכר סביבו... במטרה להשיבו משגעונו... בדרכו...(חנוך לנער על פי דרכו...)
ואילו משה, גם לאחר שהצליח בפילולו, לדחות את הכליון המיידי,("וינחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו...") אך נשאר המום, אל מול האיום, "שבדרך שאדם חפץ, מוליכין אותו..." "פני ילכו והניחותי לך..." הַשְאָרַת, האדם/האומה, במצב בו, בחר/ה, בייצרו/ה הרע! וכיוון שבחרו להיות "אינדיק" ישארו כך: "עם, ככל העמים..."
את דרך ה' זו, מבקש משה לדעת, את הפער, בין המגמה האלוהית המקורית, "רצון ה' (כתר עליון) אל מול ההחשבה האין סופית של הבחירה (חכמה מתפשטת עד אין סוף) מבקש משה להבין. (בינה, שממנה, התשובה באה...) "הודעני נא את דרכיך ואדעך בשם..." איך אתה, ה', מנהיג עולמך על פי דרכו של כל אחד ואחד?! הרי אם תתאפשר בחירה של כל אדם, כמוצקה, הרי יהיה העולם בּוּקָה ומֶבוּלָקָה, כֵּאוֹס מוחלט?! מגלה ה' לו את סוד פניו/אחוריו. את המגמה האלוהית, המאפשרת את, הבחירה האנושית, הבלתי מוגבלת, לא תוכל לדעת לעולם, כי אתה בעצמך גילוי של מגמה זו. אך "ראית את אחורי..." מתי אפשר לראות אחורי הנהגה? כאשר אתה הולך אחריה... מגלה ה' למשה את סוד הנאמנות... מי שהולך אחרי מנהיג, בנאמנות! רואה כל הזמן את אחוריו... אם לא "תעקוף", תראה! היינו, תדע שאין באמת כֵּאוּס, בעולם הבחירה, משל האבק והעלים היבשים, שמרימה רוח חזקה, לבסוף תשאר רק, הרוח, שבאה מאלוהים, עד אין סוף, ובחזרה. לכן, מ"עם קשה עורף" (כינוי לחוסר גמישות, הנטולת בחירה מודעת, כינוי לעקשנות) עד "וְנִפְלִינוּ אני ועמך, מכל העם אשר על פני האדמה." בגלל סוד הנאמנות העקשנית! שאינה מפנה עורף לעולם... הלוואי ואהיה שם, משוּך אחרי רצונך... אלוהי ישראל!