פירורי היבטים "ואתחנן"

להפוך מבט, לקשב... זה עניין הפרשה. הנה סיפור...
לפני שנים מספר, צלצלה אלי בוגרת המדרשה, ובפיה, שאלה:
"למה מצביעים על ספר התורה, בשעת ה'הַגְבָּהָה' לפני הציבור, עם הזרת?" שאלתי בחזרה: "למה את שואלת?"
"קודם תן הסבר..." התעקשה!
"זה מנהג, אפשר כך ואפשר אחרת... למה זה חשוב לך?"
כאן באה תגובה מפתיעה.. "פרופסור באוניברסיטה, נתן הסבר... וכשראה את תגובת הדתיים, אמר: "תשאלו את הרבנים שלכם, ותראו שאין להם הסבר..."
"אה, ככה..." עניתי, "אז תשמעי: יש ביד, 5 אצבעות, יש בנפש, 5 חושים, ובתורה, 5 חומשים.
האגודל, נגד חוש הטעם(אצבע המציצה של תינוק בפה)
אצבע המורה, נגד חוש הריח(איתה מחטטים באף...)
אמה, נגד חוש המישוש(איתה ממששים משהו בעדינות)
קמיצה, נגד חוש הראיה.(רופאי עיניים אומרים, שאיתה בלבד יש לנקות עייניים)
זרת נגד חוש השמיעה. (אותה! דוחפים חזק לאוזן, כשלא רוצים לשמוע)
כל חומש, גם הוא, כנגד חוש אחר.
בראשית - ראיה - "וירא אלוקים את כל אשר עשה..." "ראות פניך לא פיללתי.."
שמות - הטעם - המרור, והמן
ויקרא - הריח - קורבנות לריח ניחוח לה'
במדבר - המישוש - מרגלים מגששים הארץ, קורח ועדתו נבלעים בה.
דברים - השמיעה - *נא לקרוא היטב את פרשת 'ואתחנן' "שמע ישראל..." "השמע עם, קול אלוקים... כאשר שמעת אתה ויחי..."*
אם כך, כאשר מרימים ספר תורה פתוח, לעיני כל הקהל, היה מתבקש, להצביע בקמיצה... אך ההצבעה בזרת, מראה, מה היא "התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי ה'..." זאת התורה שאסור! וממש לא כדאי... לאטום אוזנינו ממנה, משמוע דבריה... שהרי, מלבד זאת הכתובה, שרואים, יש 'תורה שבעל פה' שלה, שומעים ונשמעים! לכן מצביעים בזרת ...
"תודה רבה, עזרת לי..."
"ומה אמר הפרופסור...?" שאלתי "עכשו, זה כבר לא חשוב." ענתה. (בכל זאת הסקרנות ניצחה...
הוא טען, שהיו מגדלים את הציפורן של הזרת כדי לְהִתְיָהֵר במעמד הכלכלי, שגידול הציפורן הוא הסימן, ובזמן הגבהת ספר התורה הראו, מי יש לו יותר...! (הזאת ה"חכמה" אשר נתן המחקר?! )