"לזכר עולם יהיה צדיק..."
דברים, ליום הזיכרון, להסתלקותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

פעם דיבר הרב קוק באסיפה, והסביר את ההבדל שבין שני הביטויים: "חותמו של הקב"ה- אמת!" (שבת נ"ה.)
אל מול הביטוי: "שמו של הקב"ה - שלום" (שבת י':) מה ההבדל? מדוע השם, 'שלום' והחותם 'אמת'? והסביר: חותם, מעמידים בבת-אחת! ואילו שם, יש לכתוב אות אחר אות... האמת, מופיעה בהבזק אחד... בעוד השלום מופיע קמעא קמעא..." הדבר, נכון חברתית, ונכון אישית. ההכרה, בדבר אמת! היא חד פעמית כחותם, אך לחיות עמה בשלום, דורש איות, של אות אחר אות...ישים ה' אותנו החודש הזה, כחותם על ליבו וזרועו... למען תהיה תורתו בפינו, אות אחר אות! "והאמת והשלום, אהבו..." גם את הבָּרוּר, וגם את הבֵּרוּר...