תוכנית דו שנתית, בשילוב לימודי הוראה עם מכללת הרצוג, המאפשרת לימודי מדרשה תורה לשמה ביחד .עם רכישת מיומנות אקדמית במקצוע ההוראה